ارتباط

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، سوالات و انتقادات خود را با ما مطرح نمایید:


*  فروشگاه

آدرس: تهران – جاده خاوران – بعد از قبرستان ارامنه – مجتمع صنفی خدماتی خاوران- سایت چوب فروشان – خیابان بلوط – انتهای بلوط – پلاک ۳۱۱۸ و ۳۱۱۹

تلفن: ۳۲-۳۳۲۸۳۳۳۰ (۰۲۱)

ایمیل: info@mdf-online.ir